Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Afspraak afzeggen

 U dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan door uw behandelend logopedist te bellen en de voicemail in te spreken of door een mail of app te sturen.
Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt bij u persoonlijk in rekening gebracht. De verzekering dekt deze kosten niet.

Logopedie in de basisverzekering

Logopedie de Bron is bij alle zorgverzekeraars aangesloten. De basisverzekering vergoedt in de meeste gevallen de logopedische behandelingen tot 18 jaar volledig indien u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts. Vanaf 18 jaar betaalt u een deel zelf via het eigen risico.

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Het tarief per zitting verschilt per zorgverzekeraar. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) zullen de vergoedingen door uw zorgverzekeraar verrekend worden met het verplichte eigen risico. Voor bepaalde behandelingen geldt een ander tarief (zoals bijv. behandeling aan huis of pre verbale logopedie).Voor meer informatie over de vergoedingen verwijzen wij u naar de zorgverzekeraar.

U dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen.
Gereserveerde tijd voor een behandeling, welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt bij u persoonlijk in rekening gebracht. De verzekering dekt deze kosten niet.

Aan het einde van de behandeling ontvangt u een eindverslag. Op verzoek is extra verslaglegging of overleg op locatie mogelijk. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering en zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.

Responsive Menu