Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Onze Praktijk

 

Kwaliteit

De logopedisten van Logopediepraktijk de Bron volgen regelmatig bijscholingen en cursussen op het gebied van logopedie, om de kwaliteit te waarborgen.
Mede hiermee zijn zij geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Daarnaast wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging ‘Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie’ (NVLF).

 

Tarieven

Vergoeding logopedie

Om recht te hebben op een vergoeding op onze behandelingen heeft u een geldige verwijzing van een arts, tandarts, orthodontist of specialist nodig.
Wanneer u de factuur niet indient bij uw zorgverzekeraar is er geen verwijzing nodig. Dit kan voorkomen wanneer bijvoorbeeld uw werkgever de behandeling vergoed.

Vergoeding gecontracteerde zorg 2021:

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt wel rekening met uw verplichte (of vrijwillig verhoogde) eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico: de kosten van logopedische zorgverlening aan kinderen zullen daarom niet met het eigen risico verrekend worden.

Bij de gecontracteerde zorgverzekeraars wordt de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. In 2021 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Tijdens het eerste consult worden twee prestatiecodes in rekening gebracht, de eerste heet anamnese/onderzoek en geldt voor het openen en vullen van het dossier, een groot deel hiervan gebeurt voor en na het contact met de cliënt. De tweede prestatiecode geldt voor de behandelsessie. U krijgt alvast een advies mee om de behandeling mee te starten.

Wanneer u verhinderd bent, is het belangrijk dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons te laten weten. Als u later afzegt of de afspraak vergeet, wordt de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht (€ 30,00). Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

  • Intake en onderzoek na verwijzing (60 min)          € 85,00
  • Individuele zitting reguliere logopedie (30 min)     € 42,50
  • Internetzitting / Telelogopedie (30 min)                 € 42,50
  • Aan huis toeslag                                                         € 22,50
  • Telefonisch consult (15 min)                                      € 21,25
  • Verslaglegging aan derden op verzoek                    € 80,00
  • Overleg met derden per 30 min.                                € 40,00

* Verslaglegging aan/ overleg met derden wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten hiervan worden bij de aanvrager in rekening gebracht.

Wanneer u wilt dat wij een overleg bijwonen, dient u dit zelf te betalen of met de school te overleggen of zij (een deel) willen betalen.
In het kader van de Wet Passend Onderwijs kan een school in bepaalde gevallen budget vrijmaken voor de inbreng van logopedische expertise.

Voor een aan huis behandeling dient u een verwijzing op medische indicatie van een arts te hebben, er wordt namelijk een uittarief in rekening gebracht.
Bij een overleg op school of elders wordt een uittarief van € 22,50 in rekening gebracht.

 boven

Klachten

Helaas kan het voorkomen dat u klachten heeft over de zorg die u ontvangt. Mocht u klachten hebben over de behandelingen van Logopediepraktijk de Bron in Amersfoort, probeer dit dan eerst met uw logopedist te bespreken. Wellicht kunt u samen tot een passende oplossing komen.

Komt u er samen met de logopedist niet uit, is het klachtenrecht in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd. Deze wordt via de beroepsvereniging NVLF geregeld. Mocht u meer informatie willen over de klachtenregeling, kunt u hier klikken.

 boven

Privacyreglement

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Ons privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Het privacyreglement kunt u hier vinden.

        boven

Responsive Menu