Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

OMFT

Afwijkende mondgewoonten hebben negatieve invloed op de gezondheid en de stand van het gebit. OMFT is een oefentherapie die de afwijkende mondgewoonten in ongeveer 15 sessies aanpakt.

Logopedie de Bron is gespecialiseerd in OMFT. Er is veel na- en bijscholing op dit gebied gevolgd. Ook is er intensief contact met tandartsen en orthodontisten van o.a. Tandheelkundig Centrum Amersfoort Vathorst, waar wij ook praktijk houden

Wat is Oro-myofunctionele therapie? (OMFT)

Afwijkend mondgedrag veroorzaken veel tandheelkundige, orthodontische en logopedische afwijkingen. Het vroegtijdig herkennen en afleren van dit afwijkend gedrag kan op latere leeftijd veel ongemakken voorkomen. OMFT-therapie pakt de oorzaak aan van een of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen hiervan. Andere therapieën, zoals articulatie therapie, orthodontie of een chirurgische kaakcorrectie, kunnen daardoor op latere leeftijd een blijvend resultaat opleveren.

Wat zijn afwijkende mondgewoonten?

Duim- of vingerzuigen
Wanneer kinderen duimen of zuigen op hun vingers of een speen, is er sprake van afwijkend mondgedrag. Dit heeft een negatieve invloed op de stand van de tanden en vorm van de kaak. Door het zuiggedrag zullen de spieren in en rond de mond verslappen en kan het kind de mond niet goed sluiten. Habitueel mondademen, open mondgedrag en afwijkend slikken ontstaat. Dit zal leiden tot een afwijkende vorm van het gebit. Veelal heeft dit ook gevolgen voor de spraak. Hierbij kunt u denken aan het praten met de tong tussen of tegen de tanden (slissen).

Open mondgedrag en lage tongligging
Normaal gesproken is de mond in rust gesloten, rust de tongpunt tegen het gehemelte achter de boventanden en wordt er door de neus geademd. Wanneer de mond gedurende de dag regelmatig open is in rust, is er sprake van open mondgedrag. De tong ligt dan onder in de mond.

De groei van de bovenkaak is voor 70% afhankelijk van tongdruk. Bij een lage tongligging zal de kaak zich niet juist ontwikkelen. Tanden en kiezen krijgen daardoor minder de ruimte en krijgen een afwijkende stand. Bij open mondgedrag vormen de lippen geen natuurlijke “beugel” voor het gebit.

Mondademen
Bij habitueel mond ademen is de gewoonte ontstaan om door de mond te ademen terwijl de neus voldoende doorgankelijk is. Normaliter zuivert, verwarmt en bevochtigt de neus de ingeademde lucht. De mond heeft al deze functies niet of in mindere mate. De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is door bijvoorbeeld een vernauwing door verkoudheid of allergieën. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd. Als het mond ademen blijft bestaan terwijl de neus weer open is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt. Hierdoor vernauwt de neusdoorgang en verslappen de mondspieren.

Mond ademen
Mond ademen heeft verschillende gevolgen. De mond droogt uit. Er is daardoor minder speeksel in de mond aanwezig waardoor er veel minder geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt geopend. De kans op een terugkerende infectie van de keel en de amandelen, oorontstekingen en andere gezondheidsproblemen neemt hierdoor toe.

Foutieve lipgewoonten
Onder foutieve lipgewoonten verstaan wij liplikken, lipzuigen en het plaatsen van de onderlip onder de boventanden in rust. Deze afwijkingen komen veelal voor bij kinderen en/of volwassenen die door de mond ademen.

Afwijkend kauwen
Smakken, tegelijkertijd aan twee kanten kauwen (het niet malen) en het verkeerd afbijten van voedsel wordt gezien als afwijkend kauwen. Dit kan leiden tot een verstoord evenwicht van de spieren in en rond de mond.

Nagelbijten
Tijdens het nagelbijten schuift de onderkaak naar voren en ontstaat er teveel spanning in de kaakgewrichten waardoor pijnklachten en overbelasting van spieren in het mondgebied kunnen ontstaan. Uiteindelijk leidt dit tot afwijkend slikken.

Afwijkend slikken
Er wordt gesproken van afwijkend slikken wanneer de tong tijdens het slikken tegen de tanden en/of de kiezen aan duwt of wanneer de tong tussen de tanden en/of kiezen beweegt. Per dag slikt een mens ongeveer 2600 keer. Wanneer de tong elke keer met een grote kracht tegen of tussen de tanden en/of kiezen komt, zal er een overbeet of open beet ontstaan.

Kaakklemmen/tandenknarsen/kaakpijn
Normaal gesproken is er in rust geen sprake van het op elkaar zetten van de kiezen en tanden. Soms went men het zichzelf aan te klemmen of te knarsen met tanden/kiezen. Er is dan overmatige spierspanning. Pijn in het kaakgewricht en slijtage van het gebit is het gevolg. Dit wordt behandeld met specifieke spieroefeningen en een myobrace.

Slissen
Bij het slissen wordt bij de uitspraak van de l, n, d, t, s en of de z de tong tegen en soms zelfs tussen de voorste tanden geplaatst. De correcte plaats om deze klanken uit te spreken is op de alveolairrand achter de voorste 2 snijtanden (boven). Slissen heeft vaak invloed op de verstaanbaarheid.

Overmatig kokhalsreflex
Wanneer de gevoeligheid in de mond overmatig aanwezig is, kan men gaan kokhalzen tijdens het tanden poesten, een tandartsbezoek en soms tijdens het eten. Er is dan iets misgegaan in de sensoriekontwikkeling (vaak in de eerste levensjaren). Dit is te herstellen middels logopedie.

Wat zijn de gevolgen voor het gebit?

Afwijkend mond gedrag heeft vaak grote gevolgen voor het gebit. Met name bij jonge kinderen, in de jaren dat het gebit zich vormt. Met ons OMFT programma hebben we vele succesvolle resultaten geboekt. We meten tussentijds de resultaten zodat we waar nodig het programma kunnen aanscherpen.

Wilt u meer weten over OMFT neem dan contact met ons op.

 

Responsive Menu