Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Meest gestelde vragen

 

  1. Wordt logopedie vergoed? (verwijzing logopedie in de basis verzekering)
  2. Wat doet een logopedist? Een logopedist helpt kinderen en volwassenen met spraak, taal en stemproblemen. Een logopedist is speciaal opgeleid om de kern van het probleem te vinden en te behandelen. (link naar logopedie Wat doet een logopediste?)
  3. Wat gebeurt er bij een logopedist? Een logopedist gaat middels testen eerst op zoek naar de kern van het probleem. Vervolgens zal dit probleem worden behandeld. Bv. Uit de test komt naar voren dat de woordenschat onder gemiddeld is ontwikkeld, de behandeling zal zich richten op het vergroten van de woordenschat en het vergroten van interessegebieden waardoor het kind woorden die in de omgeving worden gebruikt beter kan plaatsen en opslaan. Na een bepaalde periode zullen de testen worden herhaald en geëvalueerd waardoor resultaten zichtbaar zijn. (link naar tabblad werkwijze)
  4. Zijn ouders aanwezig bij de behandeling? Ja het is belangrijk dat ouders aanwezig zijn tijdens de sessies. Ouders krijgen tijdens de behandeling voorbeelden en tips om thuis goed te kunnen oefenen.
  5. Waarom moet ik thuis oefenen? Door thuis regelmatig te oefenen zal eerder het gewenste niveau behaald worden.
  6. Hoeveel moet ik thuis oefenen? Het is gewenst om dagelijks 10 tot 15 minuten te oefenen.
  7. Hoe houd ik het oefenen thuis leuk? Maak van het oefenmoment een gezellig me time momentje. Neem de tijd om te oefenen en beloon jezelf of je kind na het oefenen.
  8. Wat als het gewenste resultaat niet wordt bereikt? Zodra wij als logopedist merken dat het resultaat niet haalbaar is en de problematiek houd aan zullen wij samen met u andere mogelijkheden bekijken. Wij hebben een uitgebreid professioneel netwerk om ons heen om met u mee te denken en te adviseren.
  9. Ik heb een vraag over tweetaligheid. Hoe kom ik hier meer over te weten? Op internet staat veel over tweetaligheid beschreven, echter de meningen en adviezen hierover lopen uiteen. Het is verstandig om altijd de moedertaal aan uw kind aan te bieden en om in uw moedertaal met uw kind te blijven spreken. U bent waarschijnlijk de enige die dat uw kind kan leren. U kunt afspraken maken bv thuis alleen moedertaal te spreken en buiten Nederlands te spreken, of tijdens het avondeten Nederlands te spreken.
  10. Hoelang duurt een sessie bij de logopedist? Een sessie duurt 25 minuten.
Responsive Menu