Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Samenhang met andere stoornissen en vroege onderkenning

Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, zoals een:

  • spraakontwikkeling achterstand
  • algehele ontwikkeling achterstand
  • informatieverwerking probleem
  • auditief verwerking probleem
  • of een gehoor probleem.

Ook spelen de mogelijkheden van het kind, psychologische factoren, sociale factoren en de aard en hoeveelheid taalaanbod een rol.

Vroege onderkenning

Gevoelige periode; Het is van groot belang dat een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend. Een kind heeft van 0 tot 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van de taal. De manier waarop het kind taal leert is van grote invloed op de verdere taal- /denkontwikkeling.

Ontwikkeling van het denken; Wanneer het taalniveau aan de basis niet goed is zal dit effect hebben op de verdere taal/ denkontwikkeling. Taal blijft dus in grote mate medebepalend voor de taal/ denkontwikkeling die het kind doormaakt.

Gedragsproblemen; Door een vertraagde taalontwikkeling kunnen leerproblemen en sociaal-emotionele problemen ontstaan. Wanneer het kind moeite heeft met begrijpen of zichzelf niet duidelijk kan maken, kan hij/zij een bepaald gedrag gaan vertonen.

Agressiviteit; Zo kan het kind bijvoorbeeld angstig, boos of agressief worden. Ook kan een vertraagde taalontwikkeling negatieve gevolgen hebben voor het leren lezen en het begrijpend lezen.

Responsive Menu